Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

LIFE IS WONDERFUL.....

And it takes no time to fall in love
But it takes you years to know what love is
And it takes some fears to make you trust
It takes those tears to make it rust
It takes the dust to have it polished........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου